Διαμεσολάβηση

Αποφεύγετε, περισσότερο από καθετί, τις δίκες:
επηρεάζουν τη συνείδησή σας,
βλάπτουν την υγεία σας και αφανίζουν την περιουσία σας

Τι είναι;

Η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία παλιά όσο και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση, με τη συνύπαρξη και με τη λειτουργία των ανθρωπίνων κοινωνιών και τα προβλήματα που ανακύπτουν σε αυτές.

Με την προσφυγή στη διαμεσολάβηση τα μέρη μιας διαφοράς μπορούν να λύσουν τη διαφορά τους εξωδικαστικά, δουλεύοντας μαζί με έναν Διαμεσολαβητή, προκειμένου να καταλήξουν σε μία συμφωνία που θα τους ευχαριστεί, αποφεύγοντας τη χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία ενώπιον των Δικαστηρίων.

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος μεσολαβητής, με ειδική κατάρτιση, διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος βοηθά τα μέρη μίας διαφοράς, που οδηγούνται σε αυτόν με τη θέλησή τους, στην επίτευξη μιας αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας. Ο διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφαση, δεν επιβάλλει λύση.

Όταν η διαδικασία καταλήξει σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, ο διαμεσολαβητής την αποτυπώνει εγγράφως και, αφού την υπογράψουν όλα τα μέρη, με επιμέλεια οποιουδήποτε από αυτά, το πρακτικό κατατίθεται στο πρωτοδικείο της περιοχής όπου έγινε η Διαμεσολάβηση. Έτσι, η συμφωνία αυτή μετατρέπεται άμεσα σε εκτελεστό τίτλο. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης σε σχέση με τους άλλους τρόπους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Στη διαμεσολάβηση, στην οποία τα μέρη παρίστανται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, μπορούν να υπαχθούν εμπορικές, αστικές, εργατικές και οικογενειακές διαφορές, και γενικά, όλες οι ιδιωτικού δικαίου διαφορές, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς. Υπάρχουν πολλά απλά και καθημερινά παραδείγματα υποθέσεων που είναι προτιμότερο οι άνθρωποι να λύνουν από μόνοι τους: Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας, χρηματικές απαιτήσεις μεταξύ εμπόρων ή εταιρειών, κληρονομικά ζητήματα μεταξύ συγγενών, κλπ. Επίσης, υποθέσεις διατροφής και επικοινωνίας γονέων-τέκνων μπορούν με διαμεσολάβηση να επιλυθούν πολύ ομαλότερα και περισσότερο ουσιαστικά και ειρηνικά για χάρη των παιδιών.

Το σύστημα αυτό, που λειτουργεί με επιτυχία επί δεκαετίες στο εξωτερικό, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των πινακίων των δικαστηρίων, καθώς και στην ομαλότερη και ταχύτερη διευθέτηση των διαφορών, με πολύ χαμηλότερο κόστος και σε περιβάλλον νομικού πολιτισμού.

Υποχρεωτική
Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης

Με το νέο Νόμο (Ν. 4640/2019) μία σειρά από διαφορές υπάγονται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ), στις οποίες τα μέρη της διαφοράς οφείλουν προ της εισαγωγής της στο αρμόδιο Δικαστήριο, να ενημερωθούν για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης προκειμένου να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να δοκιμάσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους με αυτόν τον τρόπο.

Οι διαφορές αυτές είναι οι εξής:

  • Οικογενειακές διαφορές (πλην 592 παρ 1,α,β,γ και παρ 2 Κ.Πολ.Δ.)

  • Διαφορές τακτικής μονομελούς που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου με αξία αντικειμένου διαφοράς άνω των 30.000 ευρώ και διαφορές υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

  • Διαφορές για τις οποίες προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

Κατά τη διενέργεια της ΥΑΣ ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τα μέρη της διαφοράς για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Μετά το πέρας της ΥΑΣ, τα μέρη μπορούν να επιλέξουν είτε να προχωρήσουν με τη συζήτηση της υπόθεσής τους στο αρμόδιο Δικαστήριο, είτε να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Στην τελευταία περίπτωση, το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου ήδη εκκρεμεί η διαφορά αναβάλλει τη συζήτησή της.

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Το πιο πειστικό επιχείρημα υπέρ της εισαγωνής της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης είναι η ακόλουθη ιστορία που αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο συνηθισμένα case studies στην εκπαίδευση της διαμεσολάβησης:

“Κάποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δύο γονείς κατέφυγαν στο Δικαστήριο για τη ρύθμιση της επιμέλειας του μικρού τους γιου. Όταν στάθηκαν μπροστά στο δικαστή, εκείνος τους κοίταξε και ρώτησε καθέναν ξεχωριστά αν αγαπά το παιδί του. Η απάντηση και των δύο, αυτόματη, αυτονόητη. Σχεδόν προσβεβλημένοι, και οι δύο γονείς διαβεβαίωσαν τον αυστηρό Δικαστή, ότι λατρεύουν το σπλάχνο τους και πως θα έκαναν τα πάντα για το καλό του.

Τότε ο Δικαστής τους αποκρίθηκε: «Ε λοιπόν, ξέρετε κάτι; Εγώ το παιδί σας δεν το αγαπώ! Και πώς θα μπορούσα άραγε να το αγαπώ; Δεν το ξέρω καν, πρώτη μου φορά το βλέπω σήμερα μπροστά μου. Κι όμως! Ήρθατε σε μένα για να αποφασίσω τί θα κάνετε με το ίδιο σας το παιδί!» Οι γονείς σάστισαν. Ο δικαστής συνέχισε να τους κοιτάζει”. 

Από τις ανθρώπινες σχέσεις που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης είναι αναμφίβολα οι οικογένειες σε κρίση. Η Διαμεσολάβηση στις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου ερευνά την υπόθεση στην ουσία των πραγμάτων, φέρνει στην επιφάνεια τα συναισθήματα των εμπλεκομένων τους οποίους προστατεύει από την οδυνηρή έκθεση της δημόσιας δικαστικής διαδικασίας και εξυπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα των μερών, ιδίως στις περιπτώσεις που εμπλέκονται ανήλικα παιδιά.
Οι οικογενειακές διαφορές που υπάγονται στην υποχρέωση της αρχικής ενημερωτικής συνεδρίας διαμεσολάβησης είναι αυτές που αφορούν:

  • Την επιμέλεια των παιδιών ή με ποιόν γονέα και πού θα κατοικούν
  • Την επικοινωνία των παιδιών με τον γονέα που δεν κατοικεί μαζί τους, καθώς και με άλλους συγγενείς.
  • Την διατροφή των παιδιών
  • Την χρήση της οικογενειακής στέγης.
  • Την διατροφή του/της συζύγου
  • Την διανομή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων (ακινήτων, κινητών, επιχείρησης, κοινών λογαριασμών κλπ.) και την ρύθμιση των κάθε είδους οικονομικών τους σχέσεων

Νομικό Πλαίσιο

Ο Νόμος 4640/2019 για την «Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 190/30-11-2019), το 3ο άρθρο του οποίου τροποποιήθηκε από το άρθρο 65 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄ 204/16-12-2019),  εισάγει σημαντική τομή στην δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των οικογενειακών διαφορών με την διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο του Νόμου

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
www.diamesolavisi.gr