Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2021

Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δικηγορικού Γραφείου της Άννας Δανάλη (εφεξής «Δικηγόρος») καλύπτει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες τυχόν συλλέξει η Δικηγόρος όταν επικοινωνείτε με αυτήν ή με τους συνεργάτες της για την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας ή όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της. Η συμφωνία σας με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σηματοδοτεί την συναίνεσή σας για τη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών από τη Δικηγόρο.
Σημειώνεται ότι η παρούσα Πολιτική δεν επεκτείνεται σε ιστότοπους τρίτων, που ενδεχομένως να συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Η Δικηγόρος είναι ευαισθητοποιημένη αναφορικά με το απόρρητο των προσωπικών σας πληροφοριών και δεν θα συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, εκτός εάν επιλέξετε να δώσετε αυτές τις πληροφορίες στην ίδια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, ταχυδρομείου, σε προσωπική συνάντηση στο γραφείο της ή με άλλα μέσα. Οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από τη Δικηγόρο που μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως προσωπική (όνομα, εταιρεία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση) θα παρέχεται μόνο στο πλαίσιο σχέσης δικηγόρου-πελάτη.
Με την καθιέρωση σχέσης δικηγόρου-πελάτη, η συλλογή των πληροφοριών από τη Δικηγόρο θα διεκπεραιώνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η Δικηγόρος θα συλλέξει προσωπικά δεδομένα σας για να σας εγγράψει ως πελάτη, για την παροχή και τη διαχείριση νομικών υπηρεσιών σε εσάς, ή την εταιρεία σας, καθώς και για την επεξεργασία τιμολόγησης, πληρωμών και άλλων χρηματικών συναλλαγών. Στα πλαίσια αυτά, η Δικηγόρος θα συλλέξει τις πληροφορίες που θα τη βοηθήσουν να διεκπεραιώσει την υπόθεσή σας αποτελεσματικά, με γνώμονα το συμφέρον σας και την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων σας.
Οποιαδήποτε πληροφορία στέλνετε στη Δικηγόρο πριν συμφωνήσει να αναλάβει την υπόθεσή σας και να σας εκπροσωπεί, δεν θα καλύπτεται από την παρούσα πολιτική προστασίας.
Η Δικηγόρος συλλέγει προσωπικά δεδομένα και για την επεξεργασία αιτήσεων απασχόλησης για σκοπούς πρόσληψης, τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας για το σκοπό αυτό.
Η Δικηγόρος τηρεί λίστα επαφών με σκοπό να αποστέλλει ευχετήρια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρέχοντας την επιλογή στους παραλήπτες να δηλώσουν ότι επιθυμούν να διαγραφούν από τη λίστα των επαφών της, η οποία τηρείται για το σκοπό αυτό. Η Δικηγόρος δεν αποστέλλει διαφημιστικά μηνύματα.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και διατηρούνται από τη Δικηγόρο στο αρχείο της (φυσικό και ηλεκτρονικό) και διαγράφονται όταν το ζητήσετε.
Η Δικηγόρος διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της εκπλήρωσης οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή αναφορικών απαιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της δεκαετίας από την οριστική διεκπεραίωση της υποθέσεώς σας.
Για τις περιπτώσεις αιτήσεων πρόσληψης, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται σε περίπτωση που δεν προσληφθείτε και διατηρούνται μόνο εφόσον εσείς το ζητήσετε, για μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είναι πιθανό, μετά την ανάληψη της υποθέσεώς σας, η Δικηγόρος να χρειαστεί να προωθήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτα πρόσωπα, όπως ενδεικτικά συνεργαζόμενους δικηγόρους, συνεργάτες και υπαλλήλους του γραφείου, εξωτερικούς συνεργάτες, συμβούλους, μεταφραστές, δικαστικούς επιμελητές, διαμεσολαβητές, διαιτητές, οικονομικούς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες και με τρίτα μέρη που της παρέχουν υπηρεσίες, για να ανταποκριθεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε εσάς, αλλά και να τηρήσει τυχόν προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης δικηγόρου-πελάτη μεταξύ εσάς και της Δικηγόρου μπορεί και θα χρησιμοποιηθεί για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας ή για να σας ενημερώσει για υπηρεσίες που μπορεί να είναι χρήσιμες και προσφέρονται από οποιεσδήποτε άλλες οντότητες σχετίζονται με τη Δικηγόρο.
Η Δικηγόρος διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να επικοινωνεί σε κυβερνητικές αρχές ή άλλους τρίτους κάθε σχετική πληροφορία, προκειμένου να προστατεύει τον εαυτό της και τους πελάτες της από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, πάντα σύμφωνα με το καθήκον εχεμύθειας το οποίο δημιουργείται από την σχέση δικηγόρου-πελάτη όπως αυτό ορίζεται στο Ελληνικό Δίκαιο και την Ελληνική έννομη τάξη.
Η Δικηγόρος μπορεί να υποχρεωθεί να μεταβιβάσει όλα ή μέρος των δεδομένων που κατέχει, σύμφωνα με υποχρέωση που πηγάζει από ισχύοντα νόμο ή δικαστική απόφαση.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς δεν μεταφέρονται και δεν αποθηκεύονται σε προορισμό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Δικηγόρος λαμβάνει κάθε κατάλληλο τεχνικό μέτρο και μέτρο ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων-πληροφοριών που κατέχει. Ωστόσο, το Διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλές. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι η χρήση της ιστοσελίδας, των ηλεκτρονικών της αρχείων ή του λογισμικού της θα είναι απολύτως ασφαλής. Εφαρμόζει τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγει. Σε περίπτωση παραβίασης των αρχείων της Δικηγόρου θα ενημερώσει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Δικηγόρου και πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που τηρούνται από τη Δικηγόρο παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail danali@danalilaw.gr, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 142, 11471, Αθήνα, Ελλάδα.
Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω είναι παράνομη, μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τ: +30 210 6475600, https://www.dpa.gr/ e-mail: contact@dpa.gr).

Η Δικηγόρος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αυτή την πολιτική απορρήτου. Συνιστάται να ελέγχετε πάντα την τρέχουσα πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.