Συνεργαζόμενοι Δικηγόροι

Παναγιώτης Νικ. Τζαμτζής

Κατάγεται από τον Μεσαγρό Λέσβου. Απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006, με δυνατότητα παράστασης ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρέχει υπηρεσίες ως νομικός σύμβουλος νομικών προσώπων, εταιρειών και συλλόγων, με ειδίκευση σε ζητήματα διοικητικού δικαίου. Είναι νομικός σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, καθώς και εξωτερικός συνεργάτης ανώνυμης εταιρείας Leasing.

Σύνδεσμος: http://www.tzamtzis-law.gr/

Χρήστος Ιακ. Ξυγκάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής της Πάρμα (Ιταλία), μέλος του  Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011 και δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Ασκεί μάχιμη δικηγορία σε όλο το φάσμα του αστικού δικαίου, με εξειδίκευση σε υποθέσεις αυτοκινήτων και μισθωτικές διαφορές, καθώς και σε υποθέσεις υπερχρεωμένων του Ν. 3869/2010. Αναλαμβάνει υποθέσεις ποινικού δικαίου ειδικότερα σε αδικήματα κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών. Συνεργάζεται με ανώνυμη εταιρεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σε δικαστικές της υποθέσεις.