Νόμος 4990/2022: Η θεσμοθέτηση της προστασίας των «Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος»

Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019, τέθηκε σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου 2019 και ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο δυνάμει του Νόμου 4990/2022 (ΦΕΚ Α’/210-11.11.2022). Μεταξύ των βασικότερων στόχων της […]

H καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Με τα άρθρα 4 και 5 ο νόμος εισάγει γενική απαγόρευση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης συνδεόμενης με την εργασία   Θεσμικό Πλαίσιο Ο νέος εργασιακός νόμος 4808/2021 (ΦΕΚ Α 101/19.06.2021) αναμόρφωσε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διακρίσεις και την παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων στην εργασία, θεσμοθετώντας για πρώτη φορά την γενική υποχρέωση […]

Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης

Στην ΥΑΣ δεν γίνεται διαμεσολάβηση διότι ο σκοπός της ΥΑΣ είναι αμιγώς ενημερωτικός.   Τι είναι η πολυσυζητημένη ΥΑΣ Έχει χυθεί πολύ νομικό μελάνι το τελευταίο διάστημα για τον θεσμό της διαμεσολάβησης και ιδίως για το κατά πόσο είναι σκόπιμη, ή ακόμα και συνταγματική η διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (“ΥΑΣ”) σε μία σειρά […]