Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2021

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από τη δικηγόρο Άννα Δανάλη (εφεξής «Δικηγόρος»), απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου και έχει ενημερωτικό και όχι διαφημιστικό χαρακτήρα όσον φορά το δικηγορικό γραφείο της Δικηγόρου, τους συνεργαζόμενους με αυτήν δικηγόρους και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης και, εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, να αποφύγετε τη χρήση της ιστοσελίδας και τις υπηρεσίες της Δικηγόρου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες και άλλα υλικά σε αυτήν αποτελούν ιδιοκτησία της Δικηγόρου. Επιτρέπεται η εκτύπωση αντιγράφων ή η προώθηση σε τρίτους για μη εμπορικούς σκοπούς, με τη ρητή αναφορά ότι το περιεχόμενο ανήκει στη Δικηγόρο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν δεσμεύει ούτε δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση ανάμεσα στη Δικηγόρο και τον χρήστη και η Δικηγόρος αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη που βασίζεται σε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα αυτή δεν παρέχει νομικές συμβουλές και οτιδήποτε περιλαμβάνεται σε αυτήν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νομική ή άλλη συμβουλή, καθώς επίσης, παρόλο που ενημερώνεται συχνά, ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει πάντα τις πιο πρόσφατες νομικές εξελίξεις, τη νομοθεσία ή τη νομολογία.

Η συμπερίληψη περιεχομένου τρίτου μέρους ή συνδέσεων σε άλλους ιστότοπους δεν συνεπάγεται σύσταση, προτροπή, ή αποδοχή. Η Δικηγόρος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω αυτού του δικτυακού τόπου, ή είναι διαθέσιμο μέσω συνδέσμων σε άλλον ιστότοπο.

Η Δικηγόρος κατά την παροχή των υπηρεσιών της ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών ή συμβουλών από τη Δικηγόρο δύναται να λάβει χώρα μόνο κατόπιν επισκέψεώς τους με ραντεβού στο γραφείο της, στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 142, ή κατόπιν συναντήσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου θα γίνει εκτίμηση της υποθέσεώς τους. Για την ανάληψη οποιαδήποτε υποθέσεως απαιτείται ρητή συμφωνία μεταξύ της Δικηγόρου και του εντολέα, η οποία θα περιλαμβάνει και τον καθορισμό της αμοιβής της Δικηγόρου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Δικηγόρος μέσω της ιστοσελίδας της μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες να δηλώσουν τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, όπως το ονοματεπώνυμό τους, το τηλέφωνό τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους. Η Δικηγόρος συλλέγει τις πληροφορίες αυτές για να ανταποκριθεί στην επικοινωνία, στα αιτήματα για εργασία και τις υπηρεσίες που ζητούν οι χρήστες. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι απόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Δικηγόρου να αποφασίσει εάν θα έλθει ή όχι σε επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να απαιτείται να αιτιολογήσει την απόφασή της. Η επικοινωνία αυτού του είδους δεν δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση εντολής, πελατειακή, συμβουλευτική, εμπιστευτική ή επαγγελματική μεταξύ της Δικηγόρου και του χρήστη.

Η Δικηγόρος έχει καθήκον επαγγελματικής εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας προς τους πελάτες της. Πριν αποδεχτεί οποιαδήποτε νέα εντολή, η Δικηγόρος θα ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τον δυνητικό πελάτη καθώς και τη φύση των προτεινόμενων εργασιών, με σκοπό τον έλεγχο τυχών συγκρούσεων, ασυμβίβαστου, και άλλους ευλόγως δικαιολογούμενους λόγους. Οι πληροφορίες αυτές (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) μπορεί να αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε εξωτερικό συνεργάτη, ή μέλος του Δικηγορικού Γραφείου της Δικηγόρου, τηρώντας την πολιτική προστασίας του απορρήτου προσωπικών δεδομένων και έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά μέσα, προκειμένου να εμποδίσει εισβολή μη εξουσιοδοτημένων χρηστών στα αρχεία της.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δικηγόρου.

https://www.danalilaw.gr/politikh-aporritou/ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Δικηγόρος δραστηριοποιείται και υπάγεται στον αρμοδιότητα της Ελληνικής νομοθεσίας και την Δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης είναι άκυρο ή μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των αποποιήσεων εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης παραπάνω, τότε η άκυρη ή εκτελέσιμη διάταξη θα θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται από ένα έγκυρο, εκτελεστό όρο η διάταξη που ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας εξακολουθεί να ισχύει.

Η Δικηγόρος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αυτούς τους Όρους Χρήσης.